Wat is een International Mountain Leader?

De opleiding International Mountain Leader (UIMLA) is, naast de berggidsenopleiding (UIAGM) een van de twee internationaal erkende opleidingen voor bergsportprofessionals. Dit betekent dat je met deze opleiding in principe over de gehele wereld mag werken als Mountainleader. Tussen de berggidsen-opleidingen en de Mountainleader-opleidingen zijn veel overeenkomsten. Er zijn echter ook duidelijke verschillen.

Bij de berggidsen ligt het accent meer op de technische handelingen en vaardigheden. Hierbij is het touw, met bijbehorende materialen, een veelvuldig middel om het doel, de top te bereiken. Bij de Mountainleader ligt het accent meer op het bewegen en beleven van de bergwereld en zal het touw als laatste middel worden ingezet om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. De berggidsen en mountainleaders zijn beiden beroepsmatig onderweg in zowel de zomer- als de winterperiode. De mountainleaders hebben hierin soms een andere werkomgeving: geen klim- en geen skiactiviteiten. Het verplaatsen over gletsjers is uitzonderlijk en sterk gereguleerd.

Wat is een erkend yogadocent(e)?

Tijdens de opleiding tot yogadocent(e) zorg je er niet alleen voor dat je zelf in staat bent om alle houdingen perfect te kunnen uitvoeren, het gaat veel verder dan dat. Men moet kennis hebben op zowel anatomisch en fysiologisch vlak, ademhalingstechnieken (pranayama), yogafilosofie en de achterliggende gedachte van yoga, het toepassen van meditatietechnieken en het overbrengen daarvan. Methodische en didactische kennis zijn onlosmakelijk verbonden met de opleiding. Het is de kunst om er voor te zorgen dat deelnemers op hun eigen niveau kunnen deelnemen aan de les en dit als prettig ervaren. Daar waar nodig kan een yogadocent tips geven of net even dat extra duwtje in de juiste houding verzorgen. Ook moet een erkend yogadocent(e) in staat zijn om te wisselen tussen de verschillende yoga- en meditatiestijlen als daar behoefte aan is.